Blog2022-09-29T13:36:54+02:00

Blog prawniczy

Jak odrzucić spadek za dziecko?

Szukając odpowiedzi na powyższe pytanie, tj. jak odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka można uzyskać odpowiedź na stronach sądów rejonowych następującej treści: „Należy złożyć wniosek do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich sądu właściwego dla miejsca zamieszkania małoletniego dziecka w [...]

Tytuł

Przejdź do góry