ZWROTY I REKLAMACJE

Zasady reklamacji i prawo odstąpienia od umowy.

  1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie zachodzi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
  2. Wypełniając formularz rezerwacji konsultacji, wymagane jest zaznaczenie pola akceptacji braku prawa odstąpienia od umowy w związku z niezwłocznym rozpoczęciem procesu analitycznego opisanego zgłoszenia. Zatem po wyrażeniu zgody na natychmiastową realizację zlecenia, nie ma możliwości odstąpienia od umowy. Powyższe określa art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287)
  3. W przypadku niepowodzenia płatności masz następujące możliwości
    1. zacznij proces rezerwacji konsultacji ponownie, jeżeli problem wystąpi ponownie w miarę możliwości wykonaj zdjęcie pojawiającego się komunikatu, lub zanotuj/skopiuj jego treść, i prześlij na adres obsluga@aksokancelaria.pl
    2. skontaktuj się ze mną bezpośrednio wysyłając wiadomość na adres e-mail obsługa@kancelaria.pl
  4. W przypadku wystąpienia problemów z działaniem formularzy, lub jakiejkolwiek części serwisu – skontaktuj się z nami drogą mailową w celu dokonania rezerwacji konsultacji drogą mailową, na adres: obsluga@aksokancelaria.pl
  5. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 5 dni roboczych (Pn. – Pt.), licząc od momentu wpłynięcia zgłoszenia, lub pierwszego dnia po dniu wolnym w którym wpłynęło zgłoszenie.

Pozostałe pytania i wątpliwości można przesyłać na adres: obsluga@aksokancelaria.pl